کاربران محترم برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس استفاده نماییدMozilla-Firefox-icon

mohammadreza-fattahi

نام و نام خانوادگی: محمدرضا فتاحی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد
درجه علمی: دانشیار
سمت فعلی در مرکز: رئیس مرکز، هیئت علمی

blue-phone-iconشماره تماس: 07136281442
bluefaxفکس: 07136281442

red-cv

blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید 

 

 

mohammad-hadi-imaniye

نام و نام خانوادگی: محمد هادی ایمانیه

آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد اطفال
درجه علمی: استاد
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس: 07136281442

bluefaxفکس: 07136281442

red-cv

blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

lankarani

 نام و نام خانوادگی: کامران باقری لنکرانی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد
درجه علمی: استاد

سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس: 07132309615
bluefaxفکس: -

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

alireza-safarpour

نام و نام خانوادگی: علیرضا صفرپور
آخرین مدرک تحصیلی: PhD
سطح تحصیلات: دکتری تخصصی پژوهشی-رشته علوم بالینی گرایش اپیدمیولوژی
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس: 07136281442
bluefaxفکس: 07136281442

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

seyed-jalil-masoumi

نام و نام خانوادگی: سید جلیل معصومی
آخرین مدرک تحصیلی: MPH
سطح تحصیلات: پزشک
درجه علمی: مربی
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس: 07136281442
bluefaxفکس: 07136281442

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

abbas-rezaeeyan-zadeh

 

نام و نام خانوادگی: عباس رضائیان زاده
آخرین مدرک تحصیلی: PhD
سطح تحصیلات: دکتری تخصصی
درجه علمی: دانشیار
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس: 07136281442
bluefaxفکس: 07136281442

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

alireza-taghavi

نام و نام خانوادگی: سیدعلیرضا تقوی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد
درجه علمی: دانشیار
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس: 07136125518
bluefaxفکس: -

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

maryam-moeeni

نام و نام خانوادگی: مریم معینی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد
درجه علمی: استادیار
سمت فعلی در مرکز: معاون پژوهشی و هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس:07136125518

bluefaxفکس: -

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

haghighat

نام و نام خانوادگی: محمود حقیقت
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد اطفال
درجه علمی: استاد
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس: 07136125849

bluefaxفکس: 07136474298

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

seyed-mohsen-dehghani

نام و نام خانوادگی: سید محسن دهقانی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد اطفال
درجه علمی: استاد
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس:07136125849

bluefaxفکس: 07136474298

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید .ir

hosseini-asl 

 نام و نام خانوادگی: سید محمد کاظم حسینی اصل
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد
درجه علمی: دانشیار
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس:07136125849
bluefaxفکس: 07136474298

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

edjtehadi 

 

نام و نام خانوادگی: فرداد اجتهادی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد
درجه علمی: استادیار
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی

blue-phone-iconشماره تماس: 07136125518

bluefaxفکس: -

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

seyed-vahid-hosseini

نام و نام خانوادگی: سید وحید حسینی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص
سطح تحصیلات: متخصص جراحی فلوشیپ کولورکتال
درجه علمی: استاد
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس:07136281442

bluefaxفکس: -

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

mohammadali-davarpanah

نام و نام خانوادگی: محمدعلی داورپناه
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص بیماریهای عفونی
درجه علمی: دانشیار
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس: 07136281442

bluefaxفکس: 07136281442

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

azra-shamsdin

نام و نام خانوادگی: سیده عذرا شمس دین
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
سطح تحصیلات: PhD ایمونولوژی
درجه علمی: استادیار
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس: 07136281442

bluefaxفکس: 07136281442

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

dr-ramin-niknam 

 

 

نام و نام خانوادگی: رامین نیکنام
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد
درجه علمی: استادیار
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس: 07136281442
bluefaxفکس: 07136281442

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی:  این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید  

 

 

pooneh-mokarram

نام و نام خانوادگی: پونه مکرم
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
سطح تحصیلات: دکتری بیوشیمی
درجه علمی: استادیار
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی
blue-phone-iconشماره تماس:07136281442

bluefaxفکس: 07136281442

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی:-

 nejati

 

نام و نام خانوادگی: محمدعلی نجاتی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد
درجه علمی: استادیار
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی

blue-phone-iconشماره تماس: 07136125518

bluefaxفکس: -

red-cv blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
jamal_sarvari1

نام و نام خانوادگی: جمال سروری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
سطح تحصیلات: دکتری ویروس شناسی
درجه علمی: دانشیار
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی

blue-phone-iconشماره تماس: 07132307953

bluefaxفکس: 07132304069

red-cv

blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید


dr-naser-honar

نام و نام خانوادگی: ناصر هنر
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص
سطح تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد اطفال
درجه علمی:
سمت فعلی در مرکز: هیئت علمی

blue-phone-iconشماره تماس: 07136125849

bluefaxفکس: 07136474298

red-cv

blue-red-mailپست الکترونیکی: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

نظر سنجی

نظر شما درباره این وب سایت چیست؟
 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز42
mod_vvisit_counterدیروز40
mod_vvisit_counterاین هفته433
mod_vvisit_counterهفته گذشته540
mod_vvisit_counterاین ماه1309
mod_vvisit_counterماه گذشته2108
mod_vvisit_counterکل بازدیدها120121

ورود اعضاتقویم

 
شنبه
۱۳۹۷
تیر
۳۰
 

اوقات شرعی